Způsob příjmu dokumentů pro veřejnost                

- poštou                                
- e-mailem (úřední korespondence musí obsahovat elektronický podpis)                
- datovou schránkou (ID datové schránky xi8xast)                
- osobně (úřední hodiny podatelny pro osobní příjem dokumentů:                
  pondělí - pátek 7.30 - 12.00 hodin, 13.00 - 14.30 hodin)
Vaše jméno

Předmět zprávy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ, 1. MÁJE
 
 
603 591 927
 
 
 
730 850 001
136 let
multikulturního vzdělávání

91 let
speciálního školství